smoke

smoke
dūmai statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Dirbtinis labai smulkių ore tvyrančių kietųjų arba skystųjų medžiagų dalelių aerozolis. Dūmų naudojimo tikslas: maskuoti nuo priešo savo kariuomenės išdėstymą ir veiksmus; sunkinti priešo stebėjimą ir mažinti jo ugnies veiksmingumą; trukdyti priešo optinei elektroninei aparatūrai, stebėjimo ir ginklų taikymo priemonėms (lazerinėms, televizinėms ir kt.). Spalvotieji dūmai naudojami signalinėse priemonėse. Nuodingieji dūmai gali būti naudojami kaip cheminis ginklas ar masinių neramumų malšinimo cheminė medžiaga. atitikmenys: angl. smoke rus. дымы ryšiai: dar žiūrėkdūmų debesis

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Smoke — is the collection of airborne solid and liquid particulates and gases [ [http://www.fire.nist.gov/bfrlpubs/fire95/PDF/f95126.pdf Smoke Production and Properties ] SFPE Handbook of Fire Protection Engineering] emitted when a material undergoes… …   Wikipedia

 • Smoke — (sm[=o]k), n. [AS. smoca, fr. sme[ o]can to smoke; akin to LG. & D. smook smoke, Dan. sm[ o]g, G. schmauch, and perh. to Gr. ??? to burn in a smoldering fire; cf. Lith. smaugti to choke.] 1. The visible exhalation, vapor, or substance that… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • smoke — [smōk] n. [ME < OE smoca, akin to Ger schmauch < IE base * smeukh , to smoke > Gr smychein, to smolder, Ir mūch, smoke] 1. a) vaporous matter arising from something burning and made visible by minute particles of carbon suspended in it… …   English World dictionary

 • smoke — ► NOUN 1) a visible suspension of carbon or other particles in the air, emitted from a burning substance. 2) an act of smoking tobacco. 3) informal a cigarette or cigar. 4) (the Smoke or the Big Smoke) Brit. a big city, especially London. ► VERB …   English terms dictionary

 • Smoke — Smoke, v. t. 1. To apply smoke to; to hang in smoke; to disinfect, to cure, etc., by smoke; as, to smoke or fumigate infected clothing; to smoke beef or hams for preservation. [1913 Webster] 2. To fill or scent with smoke; hence, to fill with… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Smoke — ist der Name einer britischen Rockband der 1960er und 1970er Jahre, siehe The Smoke der Titel eines US amerikanischen Independentfilmes, siehe Smoke (Film) der englische Ausdruck für Rauch ein Charakter im Spiel Mortal Kombat ein… …   Deutsch Wikipedia

 • Smoke — Smoke, v. i. [imp. & p. p. {Smoked}; p. pr. & vb n. {Smoking}.] [AS. smocian; akin to D. smoken, G. schmauchen, Dan. sm[ o]ge. See {Smoke}, n.] 1. To emit smoke; to throw off volatile matter in the form of vapor or exhalation; to reek. [1913… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Smoke — Título Smoke Ficha técnica Dirección Wayne Wang Producción Kenzô Horikoshi Satoru Iseki Greg Johnson Hisami Kuroiwa …   Wikipedia Español

 • Smoke-in — Smoke ịn 〈[smoʊk ] n. 15〉 Beisammensein zum gemeinsamen Haschischrauchen [<engl. smoke „rauchen“ + in „in“] * * * Smoke in [ smoʊk ɪn], das; s, s [engl. smoke in, wohl geb. nach ↑Go in u. a., zu: to smoke = rauchen] (Jargon): Zusammentreffen… …   Universal-Lexikon

 • smoke — smōk vb, smoked; smok·ing vi to inhale and exhale the fumes of burning plant material and esp. tobacco esp to smoke tobacco habitually vt to inhale and exhale the smoke of <smoked 30 cigarettes a day> * * * (smōk) a colloid system in… …   Medical dictionary

 • Smoke-in — [ smouk in] das; s, s <aus gleichbed. amerik. smoke in zu engl. to smoke »rauchen«, Analogiebildung zu ↑Go in u. Ä.> Zusammentreffen [junger Leute] zum gemeinsamen Haschischrauchen …   Das große Fremdwörterbuch

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”